Eroare
  • Eroare la încărcarea datelor.
lucrare2.jpg
Antivirus DeepFreeze
Protecție totală PC, protejează datele de pe hard disk. Nu necesita update zilnic săptămânal sau lunar. Instalezi și apoi uiți că vre=o dată apelai la un tehnician PC pentru a reinstala Windows.

 Plasează și tu un baner aici ! Comandă și bucură-te de promovare activă !

LoginSchema de culori

[Stil implicit]
AntikFutureQuantcast

 Plasează și tu un baner aici ! Comandă și bucură-te de promovare activă !

Stea cu barbă

                                     gheorghe S�rbu

fremăt�nd penumbra

saltă-n scări copacii

tot at�tea p�rt�i

c�te frunze şi iarbă

 

norii , luna , v�ntul

norii      ,- răşchitor

luna      ,- l�na de aur

v�ntul   ,- m�na ce

trebăluieşte �n

p�ntecul zării

 

şi fata cu ochi de smarald

din Lipăneşti Prahova care

umblă zăbăucă cu ochii

după o stea cu barbă 

 

Crochiu

                                     gheorghe S�rbu

urli la Timp ca un c�ine flăm�nd

�ţi sapi groapa cu propriile g�nduri

dar lovitura de graţie moartea

se joacă cu focul

 

la orizont nici abisul unui călc�i

lumea �n jurul cozii sale

de la Mecca spre Mecca , c�rtiţele

se autoinfiltrează peror�nd

 

o ce miracol şi mersul pe jos

de la lacrima femeii mascul

�mplinită de dragoste

la p�nă c�nd sensul nu mai are sex

 

stomacul răm�n�nd p�rghia intereselor

viaţa perpetuu derdeluş

 

 

Foaie albă de idee

                                     gheorghe S�rbu

* Dumnezeu a murit * şi �nsuşi doarme

prin viaţă breşă singur te petreci

de talon c�t vis at�ta umbră

 

o infinitul finitului teci

miez cutreierat de paşii minţii

pe l�ngă tine nu , nu poţi să treci

 

dus �ntors de aură catrinţei

t�rziu c�t de t�rziu am �nţeles

nici o şansă-n mlaştina privinţei

 

nebănuitele un şpan , un ghiers

nu de călc�i amantele-i �n şi

la braţ compus cu simplul �ntru sex

 

�n locu-i pot s-aduc oricare şi scalen

de n-ar fi timpul ab ovo de alt gen

 

oric�ţi canaan eden ar ispăşi

olimpu-i azi şi geea-i e multiplu

eterogene igliţe de v�rşi

 

tibia-i nyx hemera peroneu

c�te noime trecute-n rug de-altar

mamă ăl r�nd tot mamă gan şi eu

 

ars longa acest foc al lui tartar

şi mai c�te visuri nude

lui �ncă ci iapracul corolar

 

dincolo de umbră ce se-ascunde

Christ ne mai e Iisus sau Galileu

aici de ce şi cum şi de unde

 

pe terente-n locu-i pot s-aşez sau zorro

şi de ce nu tu snaga lui Edgar Poe

 

dus şi �ntors oricum nu-i oriunde

partea de vid cu partea de jos

cum de defrişat aceloraşi prunde

 

oglinda e oglindă şi pe dos

prenumele numele antumele

asini topiţi �n candelă de mosc

 

vreascuri aurii fermentul brume

fantă osmozei caninii din volt

oric�t cu intrinsecul de tume

 

de spuză chiar şi ultimul morb

de viaţa-i o cuvă doar făraş

colţ de nu i te poţi fi floarea

 

nilul �n locu-i pot să-nalţ ori porta-voce

de ne-ar da pace Estetica lui Croce

 

din miezul de iţă joardelor nod

logos şi nu altu-i s�ngele tău

bulzii aceia de cale de pod

 

de araci jumulit bătr�nul hău

la orizont nici o barcă de-ntors

bermundelor tu �nt�iul ilău

 

ci răsărit cum amurgul e strors

drumul din vise e singurul drum

muntelui fenix pasărea rock

 

cheia de boltă din arcul de uium

Insuşi doarme şi mort e Dumnezeu

amen osana hlamidei precum

 

�n locu-i pot s-aduc oricare şi scalen

de n-ar fi timpul ab ovo de alt gen

 

Rondel

                                     gheorghe S�rbu

de treci g�rla dai de-un hoinar

cu norma lira �n recurs

scuar sub scuar de frunze

 

scat revolut de orb pe verticală

doar cocori c�t vezi cu fruntea

de treci g�rla dai de-un hoinar

 

uneori sub arc de frişcă

uneori sub crep de rugi

cu norma lira �n recurs

 

scrin c�vreo alte şapte nimfe

din nimic licuri de real

holomeri păscuţi de himen

 

de treci g�rla dai de-un hoinar

 

Sobarul

                                     gheorghe S�rbu

Lacrimi de s�nge str�ng gunoierii �

Tomberoanele groapa comună :

Ceru-n alb pe catafalcul serii �

Lacrimi de s�nge str�ng gunoierii �

 

Masa aceasta � aceasta �

- lirei mele Galileu -

de pe masa aceasta , aceasta ,

mă voi părăsi , parăsi şi eu �

 
Portic ;

Cu un ciorchine de nuferi �n braţe �

Eos un snop de smochine ;

- ne preumblă Persefone �

 

Slalom troiţă ! Scrijelit �

Cupolă cu urdiniş de sole ;

Păianjen soarele �

- un păianjen rănit �

 

Lacrimi de s�nge str�ng gunoierii �

Tomberoanele groapa comună :

Ceru-n alb pe catafalcul serii �

Lacrimi de s�nge str�ng gunoierii �